Thông tin về chỉ số Tổng thu nhập (TRI)

Chỉ số TRI
Giá trị
Thay đổi
% Thay đổi
VN30 TRI
1.072,70
-26,89
-2,45
VNMID TRI
1.149,00
-10,13
-0,87
VNSML TRI
965,05
-1,54
-0,16
VN100 TRI
1.019,90
-23,62
-2,26
VNALL TRI
1.017,72
-22,78
-2,19