Tin tức > Tin tức chi tiết
29/08/2013 5:39:42 CH

VTB: Xin gia hạn nộp Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2013

Ngày 28/08/2013, SGDCK Tp.HCM đã nhận được công văn số 93/VTB-2013-TB ngày 26/08/2013 của CTCP Viettronics Tân Bình (mã chứng khoán: VTB) xin gia hạn nộp Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2013.

 Lý do: Gần đến thời điểm nộp Báo cáo tài chính theo quy định nhưng Công ty CP Vitek VTB Hà Nội (Công ty con) chưa chốt xong số liệu đến 30/6/2013 với Công ty TNHH Kiểm toán VACO vì Công ty CP Vitek VTB Hà Nội có sự thay đổi Giám đốc, việc bàn giao giữa Giám đôc cũ và mới lại rơi vào thời điểm soát xét báo cáo tài chính 6 tháng, vì vậy việc chốt số liệu soát xét có phần chậm trễ do hai bên phải cụ thể hóa hết tất cả các số liệu mới đi đến thống nhất. Khi việc bàn giao tại Công ty CP Vitek VTB Hà Nội hoàn tất và thống nhất xong số liệu với Công ty kiểm toán, lúc đó Công ty CP Vỉettronics Tân Bình mới hoàn thành báo cáo tài chính hợp nhất soát xét.

Công ty gia hạn nộp trễ Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2013 hạn chót đến ngày 30/9/2013.

Căn cứ Điều 5.2 quy định tại Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012, đề nghị xin gia hạn công bố thông tin của Công ty CP Vỉettronics Tân Bình phải được sự chấp thuận bằng văn bản của UBCKNN và Công ty CP Vỉettronics Tân Bình phải thực hiện công bố thông tin ngay sau khi nhận được ý kiến của UBCKNN về vấn đề này.

 

Các tin đã đăng:

  CTG: BCTC bán niên riêng lẻ và hợp nhất có soát xét (29/08)
  KHA: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến CĐNB (29/08)
  HTV: Thông báo thay đổi giấy phép hoạt động kinh doanh (29/08)
  HQC: Giải trình ý kiến kiểm toán trong BCTC soát xét (29/08)
  PPC: Báo cáo thay đổi sở hữu CĐL (29/08)
  TS4: Thông báo niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm (29/08)
  TS4: Quyết định niêm yết bổ sung cổ phiếu (29/08)
  SJS: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn Market Vectors ETF (29/08)
  CTG: Ngày đăng ký cuối cùng (29/08)
  HRC: Nghị quyết Hội đồng Quản trị (29/08)
Xem bài theo ngày tháng
Open the calendar popup.