Tin tức > Tin tức chi tiết
29/11/2011 12:08:03 CH

Danh sách phân ngành các Công ty niêm yết trên HOSE

Danh sách phân ngành các công ty niêm yết của những năm vừa qua trên HOSE và tài liệu tham khảo về Hệ thống VSIC 2007, Tiêu chí phân ngành của HOSE tại các file đính kèm bên dưới.

-

File đính kèm:
DANH SACH PHAN NGANH 2013 ..pdf
DANH SACH PHAN NGANH 2012 .pdf
DANH SACH PHAN NGANH 2011.pdf
Tiêu chí phân ngành của HOSE..pdf
Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam VSIC 2007..pdf
DS PHAN NGANH 2009.pdf
DS PHAN NGANH 2010.pdf

Các tin đã đăng:

  Danh sách các công ty niêm yết có BCTC Q3/2011 đã được công bố trên website của HOSE (Cập nhật đến hết ngày 25/11/2011) (28/11)
  Danh sách các công ty niêm yết có BCTC Q3/2011 đã được công bố trên website của HOSE (Cập nhật đến hết ngày 24/11/2011) (25/11)
  Danh sách các công ty niêm yết có BCTC Q3/2011 đã được công bố trên website của HOSE (Cập nhật đến hết ngày 23/11/2011) (24/11)
  Danh sách các công ty niêm yết có BCTC Q3/2011 đã được công bố trên website của HOSE (Cập nhật đến hết ngày 22/11/2011) (23/11)
  Danh sách các công ty niêm yết có BCTC Q3/2011 đã được công bố trên website của HOSE (Cập nhật đến hết ngày 21/11/2011) (22/11)
  Danh sách các công ty niêm yết có BCTC Q3/2011 đã được công bố trên website của HOSE (Cập nhật đến hết ngày 18/11/2011) (21/11)
  Danh sách các công ty niêm yết có BCTC Q3/2011 đã được công bố trên website của HOSE (Cập nhật đến hết ngày 17/11/2011) (18/11)
  Danh sách các công ty niêm yết có BCTC Q3/2011 đã được công bố trên website của HOSE (Cập nhật đến hết ngày 16/11/2011) (17/11)
  Danh sách các công ty niêm yết có BCTC Q3/2011 đã được công bố trên website của HOSE (Cập nhật đến hết ngày 15/11/2011) (16/11)
  Danh sách các công ty niêm yết có BCTC Q3/2011 đã được công bố trên website của HOSE (Cập nhật đến hết ngày 14/11/2011) (15/11)
Xem bài theo ngày tháng
Open the calendar popup.