Tin tức > Tin tức chi tiết
21/01/2013 5:44:15 CH

JSI: Điều chỉnh thông tin trên báo cáo tài chính Quý IV năm 2012

Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhật Bản (JSI) điều chỉnh thông tin trên báo cáo tài chính Quý IV năm 2012 của công ty như sau:

Tại trang thông tin điện tử của SGDCK Tp.HCM:  http://www.hsx.vn (Thư mục: Thành viên\Danh sách Thành viên\Tên viết tắt của Thành viên (chọn tên CTCK)\Chỉ tiêu tài chính).

 

Các tin đã đăng:

  KVS: Báo cáo tài chính quý IV/2012 và Giải trình kết quả hoạt động kinh doanh (21/01)
  PCS: Báo cáo tài chính Quý IV năm 2012 và giải trình về báo cáo kết quả kinh doanh (21/01)
  SSI: Báo cáo tài chính riêng Quý IV năm 2012 (21/01)
  TVSI: Báo cáo tài chính Quý IV/2012 (21/01)
  VFS: Báo cáo tài chính Quý IV năm 2012 (21/01)
  VICS: Báo cáo tình hình quản trị năm 2012 (21/01)
  Vinaglobal: Báo cáo tài chính quý 4/2012 và giải trình kết quả hoạt động kinh doanh (21/01)
  VDSC: Báo cáo tài chính Quý IV năm 2012 (21/01)
  VSM: Báo cáo tài chính quý IV/2012 và Giải trình kết quả hoạt động kinh doanh (21/01)
  GLS: Báo cáo tình hình quản trị năm 2012 (21/01)
Xem bài theo ngày tháng
Open the calendar popup.