Thông tin giao dịch > Thống kê giao dịch > Quy mô giao dịch của nhà ĐTNN

THỐNG KÊ QUY MÔ GIAO DỊCH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Từ ngày 
Open the calendar popup.
  Đến ngày 
Open the calendar popup.
 
TỔNG HỢP GIAO DỊCH THEO - CỔ PHIẾU
KLGD
(1 CK)
Tổng cộng ĐTNN KHỚP LỆNH THỎA THUẬN
Toàn thị trường ĐTNN % Toàn thị trường ĐTNN %
Mua - Buying 2.519.890 138.169.790 2.519.890 1,82 7.510.147 0 0,00
Bán - Selling 6.794.170 0 6.294.170 4,56 0 500.000 6,66
Mua-bán/ Buying-Selling -4.274.280 0 -3.774.280 0,00 0 -500.000 0,00
 
GTGD
(1000 vnđ)
Tổng cộng ĐTNN KHỚP LỆNH THỎA THUẬN
Toàn thị trường ĐTNN % Toàn thị trường ĐTNN %
Mua - Buying 77.929.348 2.220.768.578 77.929.348 3,51 156.419.765 0 0,00
Bán-Selling 255.395.147 0 226.395.147 10,19 0 29.000.000 18,54
Mua-bán/ Buying-Selling -177.465.799 0 -148.465.799 0,00 0 -29.000.000 0,00
 
QUY MÔ GIAO DỊCH CỦA NHÀ ĐTNN TRONG 12 THÁNG
Tháng Khối lượng giao dịch
(1 CK)
Giá trị giao dịch
(tỉ đồng)
Toàn thị trường ĐTNN (mua) ĐTNN (bán) Toàn thị trường ĐTNN (mua) ĐTNN (bán)
11-2014 2.688.386.364 105.940.803 120.002.911 46.868 4.020,197 4.883,181
10-2014 3.121.362.509 170.340.094 182.113.233 55.723 5.384,869 6.500,007
09-2014 3.360.918.880 251.396.697 261.869.204 63.442 8.675,051 9.514,472
08-2014 2.526.248.595 156.155.100 148.921.630 48.949 7.912,374 8.214,092
07-2014 2.415.580.063 110.693.447 95.795.527 39.551 3.934,394 4.061,390
06-2014 1.815.604.863 166.771.854 96.342.985 28.093 4.518,731 3.036,783
05-2014 2.066.503.551 191.519.507 91.502.763 30.984 5.415,031 3.328,674
04-2014 2.143.154.625 156.316.479 104.766.967 40.198 6.397,248 4.825,275
03-2014 3.551.595.880 168.260.137 243.718.537 61.826 6.651,968 8.321,196
02-2014 2.543.545.170 132.661.695 105.045.785 41.814 5.077,895 4.138,633
01-2014 1.596.809.335 138.568.145 74.787.650 27.032 4.264,293 2.662,523
12-2013 1.960.693.833 110.843.003 100.808.813 29.293 5.252,307 4.039,569