Thông tin giao dịch > Thống kê giao dịch > Quy mô giao dịch của nhà ĐTNN

THỐNG KÊ QUY MÔ GIAO DỊCH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Từ ngày 
Open the calendar popup.
  Đến ngày 
Open the calendar popup.
 
TỔNG HỢP GIAO DỊCH THEO - CỔ PHIẾU
KLGD
(1 CK)
Tổng cộng ĐTNN KHỚP LỆNH THỎA THUẬN
Toàn thị trường ĐTNN % Toàn thị trường ĐTNN %
Mua - Buying 0 0 0 0,00 0 0 0,00
Bán - Selling 0 0 0 0,00 0 0 0,00
Mua-bán/ Buying-Selling 0 0 0 0,00 0 0 0,00
 
GTGD
(1000 vnđ)
Tổng cộng ĐTNN KHỚP LỆNH THỎA THUẬN
Toàn thị trường ĐTNN % Toàn thị trường ĐTNN %
Mua - Buying 0 0 0 0,00 0 0 0,00
Bán-Selling 0 0 0 0,00 0 0 0,00
Mua-bán/ Buying-Selling 0 0 0 0,00 0 0 0,00
 
QUY MÔ GIAO DỊCH CỦA NHÀ ĐTNN TRONG 12 THÁNG
Tháng Khối lượng giao dịch
(1 CK)
Giá trị giao dịch
(tỉ đồng)
Toàn thị trường ĐTNN (mua) ĐTNN (bán) Toàn thị trường ĐTNN (mua) ĐTNN (bán)
04-2014 1.652.833.158 119.267.810 81.915.070 31.643 5.074,051 3.821,214
03-2014 3.551.595.880 168.260.137 243.718.537 61.826 6.651,968 8.321,196
02-2014 2.543.545.170 132.661.695 105.045.785 41.814 5.077,895 4.138,633
01-2014 1.596.809.335 138.568.145 74.787.650 27.032 4.264,293 2.662,523
12-2013 1.960.693.833 110.843.003 100.808.813 29.293 5.252,307 4.039,569
11-2013 1.946.522.382 87.066.065 68.476.802 25.061 3.179,805 2.824,086
10-2013 1.558.397.553 103.819.364 70.216.922 22.942 3.933,787 2.937,321
09-2013 972.503.800 105.120.647 122.800.949 16.379 3.739,896 3.179,925
08-2013 942.794.598 55.038.488 88.606.257 18.639 2.438,821 3.224,349
07-2013 965.829.674 66.194.490 83.279.623 21.099 3.006,884 3.335,292
06-2013 1.346.470.419 113.442.390 204.670.699 23.920 3.629,777 5.400,615
05-2013 1.487.613.370 126.427.173 107.919.529 25.514 4.042,009 2.746,385