Tin tức > Tin tức chi tiết
06/01/2011 4:49:55 CH

VTF: Thông báo thay đổi tên Công ty, Địa chỉ trụ sở chính và mẫu dấu

Thông báo thay đổi tên Công ty, Địa chỉ trụ sở chính và mẫu dấu của CTCP thủy sản Việt Thắng như sau:

-

File đính kèm:
20110106 - VTF - TB vv Thay doi ten cty - dia chi tru so chinh - mau dau.pdf

Các tin đã đăng:

  DCL: Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Nguyễn Văn Ân (06/01)
  MHC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn (06/01)
  DPM: Thông báo thay đổi nhân sự (06/01)
  NNC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức đợt 2 năm 2010 (06/01)
  IJC: Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cho cổ đông hiện hữu (06/01)
  HDG: Ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010 (06/01)
  CTG: Ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2010 (06/01)
  KSA: Thay đổi lý do và mục đích ngày đăng ký cuối cùng (06/01)
  MDG: Bản cáo bạch và các phụ lục (06/01)
  VSC Báo cáo sở hữu cổ đông lớn (06/01)
Xem bài theo ngày tháng
Open the calendar popup.