Hình ảnh hoạt động của HOSE
Lịch giao dịch
Điểm tin giao dịch
Lịch sự kiện
Các chứng khoán nổi bật trong ngày
Khối lượng GD
nhiều nhất
Tăng giá
nhiều nhất
Giảm giá
Nhiều nhất
Giá trị NY
lớn nhất
Thị giá
cao nhất
Top 10 CP có Khối lượng GD nhiều nhất
Đơn vị tính: ngàn đồng
VnIndex
Vn Index: 
KLGD:  cp - GTGD: tỷ VND
KL khớp lệnh:  cp - GT khớp lệnh: tỷ VND
KL thỏa thuận:  cp - GT thỏa thuận: tỷ VND
Tăng:  Đứng giá:  Giảm: 
Thị phần giá trị giao dịch môi giới
Cổ phiếu
Trái phiếu
Thành viên Tỷ lệ (%) Quý
SSI 14,21 02.2016
HSC 11,95 02.2016
VCSC 8,29 02.2016
VNDS 5,85 02.2016
MBS 5,11 02.2016
ACBS 4,94 02.2016
BSC 4,35 02.2016
KIS 4,29 02.2016
FPTS 4,28 02.2016
BVSC 3,46 02.2016