Hình ảnh hoạt động của HOSE
Lịch giao dịch
Điểm tin giao dịch
Lịch sự kiện
Các chứng khoán nổi bật trong ngày
Khối lượng GD
nhiều nhất
Tăng giá
nhiều nhất
Giảm giá
Nhiều nhất
Giá trị NY
lớn nhất
Thị giá
cao nhất
Top 10 CP có Khối lượng GD nhiều nhất
Đơn vị tính: ngàn đồng
Vn Index
VN30
VNMID
VNSML
VN100
VNALL
Vn Index: 
KLGD:  cp - GTGD: tỷ VND
KL khớp lệnh:  cp - GT khớp lệnh: tỷ VND
KL thỏa thuận:  cp - GT thỏa thuận: tỷ VND
Tăng:  Đứng giá:  Giảm: 
Thị phần giá trị giao dịch môi giới
Cổ phiếu
Trái phiếu
Thành viên Tỷ lệ (%) Quý
SSI 13,45 03.2015
HSC 12,76 03.2015
VCSC 7,61 03.2015
VNDS 5,85 03.2015
MBS 4,99 03.2015
SHS 4,93 03.2015
ACBS 4,47 03.2015
FPTS 4,05 03.2015
BVSC 3,60 03.2015
KIS 3,59 03.2015