Hình ảnh hoạt động của HOSE
Lịch giao dịch
Điểm tin giao dịch
Lịch sự kiện
Các chứng khoán nổi bật trong ngày
Khối lượng GD
nhiều nhất
Tăng giá
nhiều nhất
Giảm giá
Nhiều nhất
Giá trị NY
lớn nhất
Thị giá
cao nhất
Top 10 CP có Khối lượng GD nhiều nhất
Đơn vị tính: ngàn đồng
Vn Index
Vn Index:  ||   ▲    ■   ▼
KLGD:  cp - GTGD: tỷ VND
KLKL:  cp - GTKL: tỷ VND
KLTT:  cp - GTTT: tỷ VND
Thị phần giá trị giao dịch môi giới
Cổ phiếu
Trái phiếu
Thành viên Tỷ lệ (%) Quý
VCSC 17,04 04.2018
SSI 14,99 04.2018
HSC 9,52 04.2018
VNDS 6,36 04.2018
MBS 5,14 04.2018
SHS 3,86 04.2018
FPTS 3,30 04.2018
BVSC 2,98 04.2018
VPS 2,87 04.2018
ACBS 2,80 04.2018