Thông tin chi tiết đấu giá

Mã CK 5451
Doanh nghiệp phát hành Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn
Doanh nghiệp chủ sở hữu Bộ Công Thương
Giới thiệu về doanh nghiệp Sản xuất bia, rượu và nước giải khát
Vốn điều lệ 6.412.811.860.000
Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá 343.662.587
Giá trị cổ phần đấu giá
Lần đấu giá 1
Thời gian đấu giá 18/12/2017
Giá khởi điểm 320.000
Lãi suất trần
Số mức giá 1
Bước khối lượng 100
Bước giá 100
Khối lượng tối thiểu 20.000
Khối lượng tối đa 343.662.587
Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua
Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua
Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua
Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua
KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua
KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua
Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua 247.470.409
Ngày phát hành 18/12/2017
Ngày đáo hạn
Thời hạn trái phiếu
Lãi suất
Khối lượng phát hành
Kiểu đấu giá trái phiếu
Hình thức bán

Danh sách file đính kèm

Tin tức liên quan