Thông tin chi tiết đấu giá

Mã CK 5565
Doanh nghiệp phát hành Công ty mẹ - Tổng Công ty Lương thực Miền Nam - Công ty TNHH MTV (Vinafood II)
Doanh nghiệp chủ sở hữu Công ty mẹ - Tổng Công ty Lương thực Miền Nam - Công ty TNHH MTV (Vinafood II)
Giới thiệu về doanh nghiệp

Thu mua, bảo quản, chế biến, bán buôn, bán lẻ, dự trữ, lưu thông lương thực, thực phẩm chế biến, nông sản. Xuất khẩu, nhập khẩu lương thực, nông sản; …..

Vốn điều lệ 5.000.000.000.000
Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá 114.831.000
Giá trị cổ phần đấu giá
Lần đấu giá 1
Thời gian đấu giá 14/03/2018
Giá khởi điểm 10.100
Lãi suất trần
Số mức giá 1
Bước khối lượng 100
Bước giá 100
Khối lượng tối thiểu 100
Khối lượng tối đa 114.831.000
Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua
Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua
Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua
Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua
KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua
KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua
Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua 114.831.000
Ngày phát hành 14/03/2018
Ngày đáo hạn
Thời hạn trái phiếu
Lãi suất
Khối lượng phát hành
Kiểu đấu giá trái phiếu
Hình thức bán

Danh sách file đính kèm

Tin tức liên quan