Thông tin chi tiết đấu giá

Mã CK 5686
Doanh nghiệp phát hành Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land
Doanh nghiệp chủ sở hữu Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Hoàn Land
Giới thiệu về doanh nghiệp Tư vấn, môi giới, quản lý bất động sản; Sàn giao dịch bất động sản
Vốn điều lệ 1.600.000.000.000
Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá 16.000.000
Giá trị cổ phần đấu giá 160.000.000.000
Lần đấu giá 1
Thời gian đấu giá 19/04/2021
Giá khởi điểm 10.000
Lãi suất trần
Số mức giá 1
Bước khối lượng 100
Bước giá 100
Khối lượng tối thiểu 100
Khối lượng tối đa 16.000.000
Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua
Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua
Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua
Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua
KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua
KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua
Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua
Ngày phát hành 19/04/2021
Thời gian kết thúc/ Đáo hạn 19/04/2021
Thời hạn trái phiếu
Lãi suất
Khối lượng phát hành
Kiểu đấu giá trái phiếu
Hình thức bán

Danh sách file đính kèm

Tin tức liên quan