Thông tin chi tiết đấu giá

Mã CK 5625
Doanh nghiệp phát hành Công ty Cổ phần Phân bón Miền Nam
Doanh nghiệp chủ sở hữu Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
Giới thiệu về doanh nghiệp Sản xuất và kinh doanh phân bón, hợp chất ni tơ; sản xuất hóa chất cơ bản…
Vốn điều lệ 478.973.330.000
Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá 13.915.000
Giá trị cổ phần đấu giá
Lần đấu giá 1
Thời gian đấu giá 08/07/2019
Giá khởi điểm 31.072
Lãi suất trần
Số mức giá 1
Bước khối lượng 100
Bước giá 1
Khối lượng tối thiểu 100
Khối lượng tối đa 13.915.000
Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua
Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua
Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua
Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua
KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua
KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua
Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua 13.915.000
Ngày phát hành 08/07/2019
Ngày đáo hạn
Thời hạn trái phiếu
Lãi suất
Khối lượng phát hành
Kiểu đấu giá trái phiếu
Hình thức bán

Danh sách file đính kèm

Tin tức liên quan