Thông tin chi tiết đấu giá

Mã CK 5613
Doanh nghiệp phát hành Công ty TNHH MTV Cà phê Thắng Lợi
Doanh nghiệp chủ sở hữu Ủy ban Nhân dân Tỉnh Đắk Lắk
Giới thiệu về doanh nghiệp

Trồng cây cà phê; Sản xuất, chế biến, kinh doanh, xuất khẩu cà phê nhân và cà phê bột; …

Vốn điều lệ 126.500.000.000
Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá 6.256.100
Giá trị cổ phần đấu giá
Lần đấu giá 1
Thời gian đấu giá 28/03/2019
Giá khởi điểm 21.300
Lãi suất trần
Số mức giá 1
Bước khối lượng 100
Bước giá 100
Khối lượng tối thiểu 100
Khối lượng tối đa 6.256.100
Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua
Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua
Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua
Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua
KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua
KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua
Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua 6.198.500
Ngày phát hành 28/03/2019
Ngày đáo hạn
Thời hạn trái phiếu
Lãi suất
Khối lượng phát hành
Kiểu đấu giá trái phiếu
Hình thức bán

Danh sách file đính kèm

Tin tức liên quan