Thông tin chi tiết đấu giá

Mã CK 5635
Doanh nghiệp phát hành Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hóa chất Miền Nam
Doanh nghiệp chủ sở hữu Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
Giới thiệu về doanh nghiệp Mua bán hóa chất – nguyên liệu hóa chất (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh), phân bón; kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê, chi tiết: cho thuê kho bãi, văn phòng; bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác, chi tiết: mua bán vật tư – máy móc – thiết bị phục vụ ngành nông ngư nghiệp; kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô, đường thủy nội địa
Vốn điều lệ 9.418.700.000
Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá 461.516
Giá trị cổ phần đấu giá
Lần đấu giá 1
Thời gian đấu giá 12/12/2019
Giá khởi điểm 253.300
Lãi suất trần
Số mức giá 1
Bước khối lượng 1
Bước giá 100
Khối lượng tối thiểu 100
Khối lượng tối đa 461.516
Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua
Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua
Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua
Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua
KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua
KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua
Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua 461.516
Ngày phát hành 12/12/2019
Ngày đáo hạn
Thời hạn trái phiếu
Lãi suất
Khối lượng phát hành
Kiểu đấu giá trái phiếu
Hình thức bán

Danh sách file đính kèm

Tin tức liên quan