Thông tin chi tiết đấu giá

Mã CK 5458
Doanh nghiệp phát hành Công ty TNHH MTV Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Doanh nghiệp chủ sở hữu Công ty TNHH MTV Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Giới thiệu về doanh nghiệp

Hoạt động công ích về thoát nước đô thị; Dịch vụ thương mại, cấp thoát nước và vệ sinh môi trường; Xây lắp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật; …..

Vốn điều lệ 100.000.000.000
Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá 3.606.100
Giá trị cổ phần đấu giá
Lần đấu giá 1
Thời gian đấu giá 26/01/2018
Giá khởi điểm 10.100
Lãi suất trần
Số mức giá 1
Bước khối lượng 100
Bước giá 100
Khối lượng tối thiểu 100
Khối lượng tối đa 3.606.100
Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua
Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua
Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua
Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua
KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua
KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua
Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua 3.606.100
Ngày phát hành 26/01/2018
Ngày đáo hạn
Thời hạn trái phiếu
Lãi suất
Khối lượng phát hành
Kiểu đấu giá trái phiếu
Hình thức bán

Danh sách file đính kèm

Tin tức liên quan