Thông tin chi tiết đấu giá

Mã CK 5645
Doanh nghiệp phát hành Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu
Doanh nghiệp chủ sở hữu Ủy ban Nhân dân Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Giới thiệu về doanh nghiệp Dịch vụ vệ sinh đô thị; Quản lý nghĩa trang, dịch vụ mai táng; Quản lý, vận hành, duy tu sửa chữa hệ thống điện chiếu sáng công cộng,…
Vốn điều lệ 54.000.000.000
Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá 1.566.000
Giá trị cổ phần đấu giá
Lần đấu giá 1
Thời gian đấu giá 09/03/2020
Giá khởi điểm 35.100
Lãi suất trần
Số mức giá 1
Bước khối lượng 100
Bước giá 100
Khối lượng tối thiểu 100
Khối lượng tối đa 1.566.000
Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua
Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua
Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua
Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua
KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua
KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua
Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua 1.566.000
Ngày phát hành 09/03/2020
Thời gian kết thúc/ Đáo hạn 09/03/2020
Thời hạn trái phiếu
Lãi suất
Khối lượng phát hành
Kiểu đấu giá trái phiếu
Hình thức bán

Danh sách file đính kèm

Tin tức liên quan