Thông tin chi tiết đấu giá

Mã CK 5407
Doanh nghiệp phát hành Công ty TNHH MTV Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp
Doanh nghiệp chủ sở hữu Công ty TNHH MTV Cấp nước và Môi trường Đô thị Đồng Tháp
Giới thiệu về doanh nghiệp

Sản xuất, cung cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt; Xây dựng, khai thác, duy tu, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng đô thị, nông thôn; Tư vấn xây dựng, Tư vấn giám sát, khảo sát địa chất công trình, địa chất thuỷ văn; thiết kế các công trình dân dụng, giao thông, thủy lợi, công nghiệp, hạ tầng, kỹ thuật; Lập dự án đầu tư xây dựng, tư vấn quản lý dự án; Thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, cấp thoát nước; Sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, vật tư, sản phẩm chuyên ngành cấp thoát nước, dịch vụ đô thị; Sản xuất và kinh doanh nước uống đóng chai và đóng bình….

Vốn điều lệ 355.575.500.000
Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá 11.071.918
Giá trị cổ phần đấu giá
Lần đấu giá 1
Thời gian đấu giá 22/02/2017
Giá khởi điểm 10.100
Lãi suất trần
Số mức giá 1
Bước khối lượng 1
Bước giá 100
Khối lượng tối thiểu 100
Khối lượng tối đa 11.071.918
Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua
Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua
Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua
Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua
KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua
KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua
Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua
Ngày phát hành 22/02/2017
Thời gian kết thúc/ Đáo hạn 22/02/2017
Thời hạn trái phiếu
Lãi suất
Khối lượng phát hành
Kiểu đấu giá trái phiếu
Hình thức bán

Danh sách file đính kèm

Tin tức liên quan