Thông tin chi tiết đấu giá

Mã CK 5605
Doanh nghiệp phát hành Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường Đắk Lắk
Doanh nghiệp chủ sở hữu Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk
Giới thiệu về doanh nghiệp

Quản lý, khai thác, duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa các công trình công cộng, đô thị. Thi công xây dựng công trình dân dụng, giao thông, xây lắp điện, sơn kẻ vạch đường; Dịch vụ chăm sóc và bảo quản cây xanh đường phố, công viên, tượng đài, rừng cảnh quan; Xử lý hệ thống nước thải, tưới tiêu trong nông nghiệp.

Vốn điều lệ 66.200.000.000
Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá 2.891.200
Giá trị cổ phần đấu giá
Lần đấu giá 1
Thời gian đấu giá 31/01/2019
Giá khởi điểm 11.500
Lãi suất trần
Số mức giá 1
Bước khối lượng 100
Bước giá 100
Khối lượng tối thiểu 100
Khối lượng tối đa 2.891.200
Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua
Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua
Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua
Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua
KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua
KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua
Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua 2.891.200
Ngày phát hành 31/01/2019
Thời gian kết thúc/ Đáo hạn 31/01/2019
Thời hạn trái phiếu
Lãi suất
Khối lượng phát hành
Kiểu đấu giá trái phiếu
Hình thức bán

Danh sách file đính kèm

Tin tức liên quan