Thông tin chi tiết đấu giá

Mã CK 5450
Doanh nghiệp phát hành Ngân hàng TMCP Phát triển TP.Hồ Chí Minh
Doanh nghiệp chủ sở hữu Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai
Giới thiệu về doanh nghiệp

Huy động vốn, cho vay, dịch vụ thanh toán, kinh doanh vàng, mua bán trái phiếu,…

Vốn điều lệ 8.828.999.810.000
Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá 1.368.000
Giá trị cổ phần đấu giá
Lần đấu giá 1
Thời gian đấu giá 28/12/2017
Giá khởi điểm 24.000
Lãi suất trần
Số mức giá 1
Bước khối lượng 100
Bước giá 100
Khối lượng tối thiểu 100
Khối lượng tối đa 0
Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua
Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua
Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua
Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua
KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua
KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua
Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua
Ngày phát hành 28/12/2017
Ngày đáo hạn
Thời hạn trái phiếu
Lãi suất
Khối lượng phát hành
Kiểu đấu giá trái phiếu
Hình thức bán

Danh sách file đính kèm

Tin tức liên quan