Thông tin chi tiết đấu giá

Mã CK 5325
Doanh nghiệp phát hành Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu Cà phê Đà Lạt
Doanh nghiệp chủ sở hữu Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu Cà phê Đà Lạt
Giới thiệu về doanh nghiệp

Kinh doanh phân bón, vật tư phục vụ sản xuất, vật liệu xây dựng; Trồng, chế biến, kinh doanh xuất nhập khẩu cà phê, hàng nông sản,…

Vốn điều lệ 67.000.000.000
Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá 2.294.400
Giá trị cổ phần đấu giá
Lần đấu giá 1
Thời gian đấu giá 25/12/2015
Giá khởi điểm 10.000
Lãi suất trần
Số mức giá 1
Bước khối lượng 100
Bước giá 100
Khối lượng tối thiểu 100
Khối lượng tối đa 2.294.400
Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua
Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua
Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua
Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua
KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua
KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua
Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua 2.294.400
Ngày phát hành 25/12/2015
Ngày đáo hạn
Thời hạn trái phiếu
Lãi suất
Khối lượng phát hành
Kiểu đấu giá trái phiếu
Hình thức bán

Danh sách file đính kèm

Tin tức liên quan