Thông tin chi tiết đấu giá

Mã CK 5418
Doanh nghiệp phát hành Công ty Cổ phần Mỹ thuật Sài Gòn
Doanh nghiệp chủ sở hữu Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn – Công ty TNHH Một thành viên
Giới thiệu về doanh nghiệp Mua bán hàng sơn mài, gốm men mỹ thuật và hàng mỹ nghệ, mua bán đá mỹ nghệ, đá quý thành đồ trang sức, trang trí, mua bán gốm sứ mỹ thuật, đá quý thành đồ trang sức, trang trí, mua bán gốm sứ mỹ thuật, mua bán sản phẩm kim loại mạ, tác phẩm nghệ thuật, cây trồng, hoa trang trí, giấy các loại;….
Vốn điều lệ 131.000.000.000
Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá 10.000
Giá trị cổ phần đấu giá
Lần đấu giá 1
Thời gian đấu giá 05/05/2017
Giá khởi điểm 1.292.100
Lãi suất trần
Số mức giá 1
Bước khối lượng 100
Bước giá 100
Khối lượng tối thiểu 100
Khối lượng tối đa 10.000
Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua
Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua
Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua
Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua
KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua
KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua
Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua 10.000
Ngày phát hành 05/05/2017
Ngày đáo hạn
Thời hạn trái phiếu
Lãi suất
Khối lượng phát hành
Kiểu đấu giá trái phiếu
Hình thức bán

Danh sách file đính kèm

Tin tức liên quan