Thông tin chi tiết đấu giá

Mã CK 5689
Doanh nghiệp phát hành Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Doanh nghiệp chủ sở hữu Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC)
Giới thiệu về doanh nghiệp Môi giới; Tự doanh; Quản lý danh mục đầu tư; Bảo lãnh phát hành; Tư vấn đầu tư chứng khoán; ….
Vốn điều lệ 3.058.822.630.000
Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá 72.975.180
Giá trị cổ phần đấu giá
Lần đấu giá 1
Thời gian đấu giá 29/11/2021
Giá khởi điểm 13.150
Lãi suất trần
Số mức giá 1
Bước khối lượng 10
Bước giá 10
Khối lượng tối thiểu 200
Khối lượng tối đa 72.975.180
Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua
Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua
Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua
Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua
KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua
KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua
Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua
Ngày phát hành 29/11/2021
Thời gian kết thúc/ Đáo hạn 29/11/2021
Thời hạn trái phiếu
Lãi suất
Khối lượng phát hành
Kiểu đấu giá trái phiếu
Hình thức bán

Danh sách file đính kèm

Tin tức liên quan