Thông tin chi tiết đấu giá

Mã CK 5353
Doanh nghiệp phát hành Công ty TNHH một thành viên Xe khách Sài Gòn
Doanh nghiệp chủ sở hữu Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn – TNHH một thành viên
Giới thiệu về doanh nghiệp

Dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng ô tô; Dịch vụ đưa rước cán bộ công nhân viên, học sinh – sinh viên;  Dịch vụ vận tải hành khách theo hợp đồng, theo tuyến cố định; Dịch vụ vận chuyển hành khách quốc tế Việt Nam – Campuchia; Dịch vụ Du lịch – Lữ hành nội địa và quốc tế; Dịch vụ bán vé máy bay;…

Vốn điều lệ 600.000.000.000
Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá 14.427.400
Giá trị cổ phần đấu giá
Lần đấu giá 1
Thời gian đấu giá 08/03/2016
Giá khởi điểm 10.200
Lãi suất trần
Số mức giá 1
Bước khối lượng 100
Bước giá 100
Khối lượng tối thiểu 100
Khối lượng tối đa 14.427.400
Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua
Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua
Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua
Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua
KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua
KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua
Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua 14.427.400
Ngày phát hành 08/03/2016
Ngày đáo hạn
Thời hạn trái phiếu
Lãi suất
Khối lượng phát hành
Kiểu đấu giá trái phiếu
Hình thức bán

Danh sách file đính kèm

Tin tức liên quan