Thông tin chi tiết đấu giá

Mã CK 5456
Doanh nghiệp phát hành Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – TNHH MTV
Doanh nghiệp chủ sở hữu Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – TNHH MTV
Giới thiệu về doanh nghiệp

Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu dân cư và khu đô thị, dịch vụ nhà ở công nhân; Thực hiện kinh doanh các dự án đầu tư xây dựng theo phương thức BOT; Đầu tư tài chính; Hoạt động trong lĩnh vực bệnh viện, y tế, giáo dục; ....

Vốn điều lệ 13.170.000.000.000
Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá 296.461.500
Giá trị cổ phần đấu giá
Lần đấu giá 2
Thời gian đấu giá 03/01/2018
Giá khởi điểm 31.000
Lãi suất trần
Số mức giá 1
Bước khối lượng 100
Bước giá 100
Khối lượng tối thiểu 100
Khối lượng tối đa 296.461.500
Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua
Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua
Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua
Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua
KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua
KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua
Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua 296.461.500
Ngày phát hành 03/01/2018
Ngày đáo hạn
Thời hạn trái phiếu
Lãi suất
Khối lượng phát hành
Kiểu đấu giá trái phiếu
Hình thức bán

Danh sách file đính kèm

Tin tức liên quan