Thông tin chi tiết đấu giá

Mã CK 5604
Doanh nghiệp phát hành Công ty TNHH MTV Cấp nước và Đầu tư Xây dựng Đắk Lắk
Doanh nghiệp chủ sở hữu Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk
Giới thiệu về doanh nghiệp Khai thác, xử lý và cung cấp nước
Vốn điều lệ 315.200.000.000
Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá 18.348.200
Giá trị cổ phần đấu giá
Lần đấu giá 1
Thời gian đấu giá 31/01/2019
Giá khởi điểm 14.300
Lãi suất trần
Số mức giá 1
Bước khối lượng 100
Bước giá 100
Khối lượng tối thiểu 100
Khối lượng tối đa 18.348.200
Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua
Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua
Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua
Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua
KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua
KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua
Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua 15.444.800
Ngày phát hành 31/01/2019
Ngày đáo hạn
Thời hạn trái phiếu
Lãi suất
Khối lượng phát hành
Kiểu đấu giá trái phiếu
Hình thức bán

Danh sách file đính kèm

Tin tức liên quan