Thông tin chi tiết đấu giá

Mã CK 5570
Doanh nghiệp phát hành Công ty TNHH Một thành viên Môi trường Đô thị An Giang
Doanh nghiệp chủ sở hữu Công ty TNHH Một thành viên Môi trường Đô thị An Giang
Giới thiệu về doanh nghiệp

Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác; Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan; Thu gom rác thải không độc hại; Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại; Xây dựng công trình công ích; Tái chế phế liệu; Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu; Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ; Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh; Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống; Lắp đặt hệ thống điện; Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác;…

Vốn điều lệ 198.930.000.000
Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá 9.569.000
Giá trị cổ phần đấu giá
Lần đấu giá 1
Thời gian đấu giá 18/04/2018
Giá khởi điểm 10.000
Lãi suất trần
Số mức giá 1
Bước khối lượng 100
Bước giá 100
Khối lượng tối thiểu 100
Khối lượng tối đa 9.569.000
Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua
Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua
Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua
Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua
KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua
KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua
Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua 9.569.000
Ngày phát hành 18/04/2018
Ngày đáo hạn
Thời hạn trái phiếu
Lãi suất
Khối lượng phát hành
Kiểu đấu giá trái phiếu
Hình thức bán

Danh sách file đính kèm

Tin tức liên quan