Thông tin chi tiết đấu giá

Mã CK 5655
Doanh nghiệp phát hành Công ty Cổ phần Công trình đô thị Bến Tre
Doanh nghiệp chủ sở hữu Ủy ban Nhân dân Tỉnh Bến Tre
Giới thiệu về doanh nghiệp Thu gom rác thải không độc hại, xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại, ...
Vốn điều lệ 36.000.000.000
Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá 864.000
Giá trị cổ phần đấu giá
Lần đấu giá 2
Thời gian đấu giá 08/06/2020
Giá khởi điểm 14.630
Lãi suất trần
Số mức giá 2
Bước khối lượng 100
Bước giá 10
Khối lượng tối thiểu 100
Khối lượng tối đa 864.000
Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua
Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua
Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua
Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua
KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua
KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua
Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua 864.000
Ngày phát hành 08/06/2020
Ngày đáo hạn
Thời hạn trái phiếu
Lãi suất
Khối lượng phát hành
Kiểu đấu giá trái phiếu
Hình thức bán

Danh sách file đính kèm

Tin tức liên quan