Thông tin chi tiết đấu giá

Mã CK 5436
Doanh nghiệp phát hành Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Định
Doanh nghiệp chủ sở hữu Quỹ đầu tư phát triển Bình Định
Giới thiệu về doanh nghiệp

Đầu tư và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phú Tài, Long Mỹ; các khu, cụm công nghiệp, khu dân cư và khu đô thị mới; Thiết kế, thẩm tra và xây dựng công trình giao thông; công trình hạ tầng kỹ thuật; Giám sát các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, hạ tầng kỹ thuật; ...

Vốn điều lệ 84.307.000.000
Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá 8.371.996
Giá trị cổ phần đấu giá
Lần đấu giá 1
Thời gian đấu giá 26/10/2017
Giá khởi điểm 13.500
Lãi suất trần
Số mức giá 1
Bước khối lượng 1
Bước giá 100
Khối lượng tối thiểu 100
Khối lượng tối đa 8.371.996
Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua
Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua
Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua
Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua
KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua
KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua
Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua 8.371.996
Ngày phát hành 26/10/2017
Ngày đáo hạn
Thời hạn trái phiếu
Lãi suất
Khối lượng phát hành
Kiểu đấu giá trái phiếu
Hình thức bán

Danh sách file đính kèm

Tin tức liên quan