Thông tin chi tiết đấu giá

Mã CK 5589
Doanh nghiệp phát hành Công ty Cổ phần Điện nước An Giang
Doanh nghiệp chủ sở hữu Ủy ban Nhân dân Tỉnh An Giang
Giới thiệu về doanh nghiệp Sản xuất, phân phối và truyền tải điện; Khai thác, xử lý và cung cấp nước; Kinh doanh bất động sản; ...
Vốn điều lệ 486.600.000.000
Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá 19.045.500
Giá trị cổ phần đấu giá
Lần đấu giá 1
Thời gian đấu giá 18/10/2018
Giá khởi điểm 21.209
Lãi suất trần
Số mức giá 1
Bước khối lượng 100
Bước giá 1
Khối lượng tối thiểu 100
Khối lượng tối đa 19.045.500
Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua
Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua
Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua
Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua
KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua
KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua
Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua 19.045.500
Ngày phát hành 18/10/2018
Ngày đáo hạn
Thời hạn trái phiếu
Lãi suất
Khối lượng phát hành
Kiểu đấu giá trái phiếu
Hình thức bán

Danh sách file đính kèm

Tin tức liên quan