Thông tin chi tiết đấu giá

Mã CK 5427
Doanh nghiệp phát hành Công ty Cổ phần Công trình Giao thông 60
Doanh nghiệp chủ sở hữu Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam
Giới thiệu về doanh nghiệp Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao; Xây dựng nhà các loại; Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng; Chuẩn bị mặt bằng; Lắp đặt hệ thống xây dựng khác; Hoàn thiện công trình xây dựng;...
Vốn điều lệ 50.000.000.000
Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá 4.521.145
Giá trị cổ phần đấu giá
Lần đấu giá 1
Thời gian đấu giá 15/08/2017
Giá khởi điểm 10.800
Lãi suất trần
Số mức giá 1
Bước khối lượng 1
Bước giá 100
Khối lượng tối thiểu 100
Khối lượng tối đa 4.521.145
Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua
Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua
Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua
Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua
KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua
KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua
Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua 2.465.901
Ngày phát hành 15/08/2017
Ngày đáo hạn
Thời hạn trái phiếu
Lãi suất
Khối lượng phát hành
Kiểu đấu giá trái phiếu
Hình thức bán

Danh sách file đính kèm

Tin tức liên quan