Thông tin chi tiết đấu giá

Mã CK 5462
Doanh nghiệp phát hành Tổng Công ty Mía đường II – CTCP
Doanh nghiệp chủ sở hữu Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Giới thiệu về doanh nghiệp

Sản xuất sản phẩm từ plastic; Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột; Sản xuất đường; Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh; Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh; ....

Vốn điều lệ 685.000.000.000
Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá 63.690.700
Giá trị cổ phần đấu giá
Lần đấu giá 1
Thời gian đấu giá 13/02/2018
Giá khởi điểm 10.420
Lãi suất trần
Số mức giá 1
Bước khối lượng 100
Bước giá 10
Khối lượng tối thiểu 100
Khối lượng tối đa 63.690.700
Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua
Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua
Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua
Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua
KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua
KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua
Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua 33.565.000
Ngày phát hành 13/02/2018
Thời gian kết thúc/ Đáo hạn 13/02/2018
Thời hạn trái phiếu
Lãi suất
Khối lượng phát hành
Kiểu đấu giá trái phiếu
Hình thức bán

Danh sách file đính kèm

Tin tức liên quan