Thông tin chi tiết đấu giá

Mã CK 5672
Doanh nghiệp phát hành Công ty Cổ phần Hơi kỹ nghệ Que hàn
Doanh nghiệp chủ sở hữu Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
Giới thiệu về doanh nghiệp Sản xuất hóa chất cơ bản. Chi tiết: sản xuất các loại khí công nghiệp, khí y tế, đất đèn, các loại bột nhẹ (CaCO3) và các loại sản phẩm chế biến từ đất đèn (không sản xuất tại trụ sở).
Vốn điều lệ 293.500.000.000
Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá 13.840.000
Giá trị cổ phần đấu giá
Lần đấu giá 1
Thời gian đấu giá 06/11/2020
Giá khởi điểm 26.700
Lãi suất trần
Số mức giá 1
Bước khối lượng 100
Bước giá 100
Khối lượng tối thiểu 100
Khối lượng tối đa 13.840.000
Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua
Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua
Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua
Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua
KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua
KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua
Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua
Ngày phát hành 06/11/2020
Thời gian kết thúc/ Đáo hạn 06/11/2020
Thời hạn trái phiếu
Lãi suất
Khối lượng phát hành
Kiểu đấu giá trái phiếu
Hình thức bán

Danh sách file đính kèm

Tin tức liên quan