Thông tin chi tiết đấu giá

Mã CK 5576
Doanh nghiệp phát hành Công ty TNHH Một thành viên Chè Biển Hồ
Doanh nghiệp chủ sở hữu Công ty TNHH Một thành viên Chè Biển Hồ
Giới thiệu về doanh nghiệp Trồng, chăm sóc, thu mua, chế biến tiêu thụ xuất khẩu chè; Trồng, chăm sóc, thu mua cà phê; Kinh doanh vật tư nông nghiệp, các mặt hàng nông sản và dịch vụ sản xuất nông nghiệp, mua bán thuốc bảo vệ thực vật;...
Vốn điều lệ 89.356.430.000
Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá 3.856.665
Giá trị cổ phần đấu giá
Lần đấu giá 1
Thời gian đấu giá 31/07/2018
Giá khởi điểm 12.000
Lãi suất trần
Số mức giá 1
Bước khối lượng 1
Bước giá 100
Khối lượng tối thiểu 100
Khối lượng tối đa 3.856.665
Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua
Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua
Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua
Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua
KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua
KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua
Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua 3.856.665
Ngày phát hành 31/07/2018
Thời gian kết thúc/ Đáo hạn 31/07/2018
Thời hạn trái phiếu
Lãi suất
Khối lượng phát hành
Kiểu đấu giá trái phiếu
Hình thức bán

Danh sách file đính kèm

Tin tức liên quan