Thông tin chi tiết đấu giá

Mã CK 5567
Doanh nghiệp phát hành Công ty Cổ phần Dệt Tân Tiến
Doanh nghiệp chủ sở hữu Tổng Công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV
Giới thiệu về doanh nghiệp

Sản xuất sợi, các loại vải, áo quần, các sản phẩm tiêu dùng và công nghiệp có sử dụng nguyên liệu chính từ vải, nguyên phụ liệu cho ngành dệt may; Mua bán, xuất nhập khẩu vải, sợi các loại, các sản phẩm dệt may, máy móc thiết bị và nguyên phụ liệu ngành dệt may; Xuất nhập khẩu trực tiếp: vải, sợi các loại, máy móc thiết bị, nguyên phụ liệu ngành dệt may, các loại hàng hóa khác ...

Vốn điều lệ 56.000.000.000
Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá 4.933.300
Giá trị cổ phần đấu giá
Lần đấu giá 2
Thời gian đấu giá 27/03/2018
Giá khởi điểm 10.000
Lãi suất trần
Số mức giá 1
Bước khối lượng 100
Bước giá 100
Khối lượng tối thiểu 100
Khối lượng tối đa 4.933.300
Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua
Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua
Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua
Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua
KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua
KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua
Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua 4.933.300
Ngày phát hành 27/03/2018
Ngày đáo hạn
Thời hạn trái phiếu
Lãi suất
Khối lượng phát hành
Kiểu đấu giá trái phiếu
Hình thức bán

Danh sách file đính kèm

Tin tức liên quan