Thông tin chi tiết đấu giá

Mã CK 5657
Doanh nghiệp phát hành Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings
Doanh nghiệp chủ sở hữu Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings
Giới thiệu về doanh nghiệp Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu; Hoạt động tư vấn quản lý; Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất; ...
Vốn điều lệ 1.423.773.390.000
Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá 4.300.000
Giá trị cổ phần đấu giá 43.000.000.000
Lần đấu giá 1
Thời gian đấu giá 22/06/2020
Giá khởi điểm 25.000
Lãi suất trần
Số mức giá 2
Bước khối lượng 100
Bước giá 100
Khối lượng tối thiểu 100
Khối lượng tối đa 4.300.000
Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua
Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua
Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua
Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua
KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua 4.300.000
KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua 4.300.000
Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua 4.300.000
Ngày phát hành 22/06/2020
Ngày đáo hạn
Thời hạn trái phiếu
Lãi suất
Khối lượng phát hành
Kiểu đấu giá trái phiếu
Hình thức bán

Danh sách file đính kèm

Tin tức liên quan