Thông tin chi tiết đấu giá

Mã CK 5602
Doanh nghiệp phát hành Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Dịch vụ Đồng Nai
Doanh nghiệp chủ sở hữu Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai
Giới thiệu về doanh nghiệp

Hoạt động kinh doanh khai thác chợ và hoạt động kinh doanh xe gắn máy, dịch vụ; ...

Vốn điều lệ 40.000.000.000
Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá 2.134.200
Giá trị cổ phần đấu giá
Lần đấu giá 1
Thời gian đấu giá 19/12/2018
Giá khởi điểm 28.400
Lãi suất trần
Số mức giá 1
Bước khối lượng 100
Bước giá 100
Khối lượng tối thiểu 100
Khối lượng tối đa 2.134.200
Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua
Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua
Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua
Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua
KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua
KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua
Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua 1.960.000
Ngày phát hành 19/12/2018
Ngày đáo hạn
Thời hạn trái phiếu
Lãi suất
Khối lượng phát hành
Kiểu đấu giá trái phiếu
Hình thức bán

Danh sách file đính kèm

Tin tức liên quan