Thông tin chi tiết đấu giá

Mã CK 5569
Doanh nghiệp phát hành Công ty Cổ phần Cấp nước Cần Thơ 2
Doanh nghiệp chủ sở hữu Ủy ban Nhân dân Thành phố Cần Thơ
Giới thiệu về doanh nghiệp

Sản xuất, kinh doanh nước sạch; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; Xây dựng nhà các loại; ….

Vốn điều lệ 117.733.160.000
Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá 1.765.997
Giá trị cổ phần đấu giá
Lần đấu giá 1
Thời gian đấu giá 19/04/2018
Giá khởi điểm 12.527
Lãi suất trần
Số mức giá 1
Bước khối lượng 1
Bước giá 1
Khối lượng tối thiểu 100
Khối lượng tối đa 1.765.997
Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua
Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua
Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua
Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua
KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua
KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua
Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua 1.765.997
Ngày phát hành 19/04/2018
Ngày đáo hạn
Thời hạn trái phiếu
Lãi suất
Khối lượng phát hành
Kiểu đấu giá trái phiếu
Hình thức bán

Danh sách file đính kèm

Tin tức liên quan