Thông tin chi tiết đấu giá

Mã CK 5686
Doanh nghiệp phát hành Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh
Doanh nghiệp chủ sở hữu Lô CN11 + CN12, cụm CN An Đồng, Thị Trấn Nam Sách, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương;
Giới thiệu về doanh nghiệp
Vốn điều lệ 2.217.599.740.000
Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá 75.000.000
Giá trị cổ phần đấu giá
Lần đấu giá 1
Thời gian đấu giá 04/05/2021
Giá khởi điểm 14.000
Lãi suất trần
Số mức giá 2
Bước khối lượng 100
Bước giá 100
Khối lượng tối thiểu 100
Khối lượng tối đa 75.000.000
Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua
Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua
Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua
Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua
KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua
KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua
Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua 75.000.000
Ngày phát hành 04/05/2021
Thời gian kết thúc/ Đáo hạn 04/05/2021
Thời hạn trái phiếu
Lãi suất
Khối lượng phát hành
Kiểu đấu giá trái phiếu
Hình thức bán

Danh sách file đính kèm

Tin tức liên quan