Thông tin chi tiết đấu giá

Mã CK 5623
Doanh nghiệp phát hành Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Khoáng sản Thừa Thiên Huế
Doanh nghiệp chủ sở hữu Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
Giới thiệu về doanh nghiệp

Khai thác và chế biến quặng Titan, các chất phụ gia cho vật liệu công nghiệp; Khai thác quặng sắt; Sản xuất sắt, thép, gang,…

Vốn điều lệ 150.000.000.000
Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá 4.904.800
Giá trị cổ phần đấu giá
Lần đấu giá 1
Thời gian đấu giá 26/06/2019
Giá khởi điểm 11.700
Lãi suất trần
Số mức giá 1
Bước khối lượng 100
Bước giá 100
Khối lượng tối thiểu 100
Khối lượng tối đa 4.904.800
Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua
Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua
Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua
Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua
KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua
KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua
Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua 4.904.800
Ngày phát hành 26/06/2019
Thời gian kết thúc/ Đáo hạn 26/06/2019
Thời hạn trái phiếu
Lãi suất
Khối lượng phát hành
Kiểu đấu giá trái phiếu
Hình thức bán

Danh sách file đính kèm

Tin tức liên quan