Thông tin chi tiết đấu giá

Mã CK 5428
Doanh nghiệp phát hành Công ty Cổ phần Bất động sản Exim
Doanh nghiệp chủ sở hữu Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH Một thành viên
Giới thiệu về doanh nghiệp Kinh doanh bất động sản; Dịch vụ môi giới, định giá, sàn giao dịch, tư vấn, quảng cáo, quản lý bất động sản; Lập dư án đầu tư; Quản lý dự án; Phá đỡ công trình, san lấp mặt bằng; …..
Vốn điều lệ 453.400.000.000
Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá 2.700.000
Giá trị cổ phần đấu giá
Lần đấu giá 1
Thời gian đấu giá 12/09/2017
Giá khởi điểm 10.861
Lãi suất trần
Số mức giá 1
Bước khối lượng 100
Bước giá 1
Khối lượng tối thiểu 100
Khối lượng tối đa 2.700.000
Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua
Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua
Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua
Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua
KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua
KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua
Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua 2.700.000
Ngày phát hành 12/09/2017
Ngày đáo hạn
Thời hạn trái phiếu
Lãi suất
Khối lượng phát hành
Kiểu đấu giá trái phiếu
Hình thức bán

Danh sách file đính kèm

Tin tức liên quan