Thông tin chi tiết đấu giá

Mã CK 5688
Doanh nghiệp phát hành Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị
Doanh nghiệp chủ sở hữu Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị
Giới thiệu về doanh nghiệp Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao: Mã ngành 2394
Vốn điều lệ 160.000.000.000
Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá 500.000
Giá trị cổ phần đấu giá
Lần đấu giá 1
Thời gian đấu giá 12/11/2021
Giá khởi điểm 11.000
Lãi suất trần
Số mức giá 2
Bước khối lượng 100
Bước giá 100
Khối lượng tối thiểu 100
Khối lượng tối đa 500.000
Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua
Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua
Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua
Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua
KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua
KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua
Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua
Ngày phát hành 12/11/2021
Thời gian kết thúc/ Đáo hạn 12/11/2021
Thời hạn trái phiếu
Lãi suất
Khối lượng phát hành
Kiểu đấu giá trái phiếu
Hình thức bán

Danh sách file đính kèm

Tin tức liên quan