Thông tin chi tiết đấu giá

Mã CK 5591
Doanh nghiệp phát hành Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ
Doanh nghiệp chủ sở hữu Ủy ban Nhân dân Thành phố Cần Thơ
Giới thiệu về doanh nghiệp Thu gom rác thải không độc hại; Thu gom rác thải độc hại; Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại; ...
Vốn điều lệ 54.249.000.000
Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá 1.627.470
Giá trị cổ phần đấu giá
Lần đấu giá 1
Thời gian đấu giá 06/11/2018
Giá khởi điểm 14.111
Lãi suất trần
Số mức giá 1
Bước khối lượng 10
Bước giá 1
Khối lượng tối thiểu 100
Khối lượng tối đa 1.627.470
Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua
Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua
Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua
Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua
KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua
KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua
Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua 1.627.470
Ngày phát hành 06/11/2018
Ngày đáo hạn
Thời hạn trái phiếu
Lãi suất
Khối lượng phát hành
Kiểu đấu giá trái phiếu
Hình thức bán

Danh sách file đính kèm

Tin tức liên quan