Thông tin chi tiết đấu giá

Mã CK 5574
Doanh nghiệp phát hành Công ty TNHH Một thành viên Cà phê Gia Lai
Doanh nghiệp chủ sở hữu Công ty TNHH Một thành viên Cà phê Gia Lai
Giới thiệu về doanh nghiệp Trồng cây cà phê, hồ tiêu; Mua bán nông sản xuất khẩu (trừ mủ cao su); Bán buôn nông sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre nứa) và động vật sống; Buôn bán phân bón sử dụng trong nông nghiệp; Rang lọc cà phê, sản xuất các sản phẩm cà phê;...
Vốn điều lệ 146.763.000.000
Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá 6.483.087
Giá trị cổ phần đấu giá
Lần đấu giá 1
Thời gian đấu giá 31/07/2018
Giá khởi điểm 11.000
Lãi suất trần
Số mức giá 1
Bước khối lượng 1
Bước giá 100
Khối lượng tối thiểu 100
Khối lượng tối đa 6.483.087
Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua
Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua
Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua
Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua
KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua
KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua
Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua 6.483.087
Ngày phát hành 31/07/2018
Ngày đáo hạn
Thời hạn trái phiếu
Lãi suất
Khối lượng phát hành
Kiểu đấu giá trái phiếu
Hình thức bán

Danh sách file đính kèm

Tin tức liên quan