Thông tin chi tiết đấu giá

Mã CK 5460
Doanh nghiệp phát hành Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
Doanh nghiệp chủ sở hữu Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
Giới thiệu về doanh nghiệp

Trồng cây cao su; Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh; Trồng rừng và chăm sóc rừng; Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện …..

Vốn điều lệ 40.000.000.000.000
Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá 475.123.761
Giá trị cổ phần đấu giá
Lần đấu giá 1
Thời gian đấu giá 02/02/2018
Giá khởi điểm 13.000
Lãi suất trần
Số mức giá 1
Bước khối lượng 1
Bước giá 100
Khối lượng tối thiểu 100
Khối lượng tối đa 475.123.761
Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua
Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua
Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua
Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua
KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua
KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua
Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua 475.123.761
Ngày phát hành 02/02/2018
Ngày đáo hạn
Thời hạn trái phiếu
Lãi suất
Khối lượng phát hành
Kiểu đấu giá trái phiếu
Hình thức bán

Danh sách file đính kèm

Tin tức liên quan