Thông tin chi tiết đấu giá

Mã CK 5643
Doanh nghiệp phát hành Công ty Cổ phần Công trình Công cộng Vĩnh Long
Doanh nghiệp chủ sở hữu Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long
Giới thiệu về doanh nghiệp Thu gom rác thải không độc hại, Thu gom rác thải độc hại, Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan, ...
Vốn điều lệ 35.362.220.000
Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá 1.569.728
Giá trị cổ phần đấu giá
Lần đấu giá 1
Thời gian đấu giá 06/02/2020
Giá khởi điểm 25.000
Lãi suất trần
Số mức giá 1
Bước khối lượng 1
Bước giá 100
Khối lượng tối thiểu 100
Khối lượng tối đa 1.569.728
Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua
Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua
Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua
Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua
KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua
KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua
Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua 1.569.728
Ngày phát hành 06/02/2020
Thời gian kết thúc/ Đáo hạn 06/02/2020
Thời hạn trái phiếu
Lãi suất
Khối lượng phát hành
Kiểu đấu giá trái phiếu
Hình thức bán

Danh sách file đính kèm

Tin tức liên quan