Thông tin chi tiết đấu giá

Mã CK 5585
Doanh nghiệp phát hành Công ty TNHH Một thành viên Tân Khánh An
Doanh nghiệp chủ sở hữu Tổng Công ty Khánh Việt
Giới thiệu về doanh nghiệp Sản xuất thuốc lá điếu, Sản xuất bao bì
Vốn điều lệ 38.000.000.000
Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá 2.919.600
Giá trị cổ phần đấu giá
Lần đấu giá 1
Thời gian đấu giá 15/10/2018
Giá khởi điểm 15.500
Lãi suất trần
Số mức giá 1
Bước khối lượng 100
Bước giá 100
Khối lượng tối thiểu 100
Khối lượng tối đa 2.919.600
Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua
Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua
Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua
Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua
KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua
KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua
Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua 1.862.000
Ngày phát hành 15/10/2018
Ngày đáo hạn
Thời hạn trái phiếu
Lãi suất
Khối lượng phát hành
Kiểu đấu giá trái phiếu
Hình thức bán

Danh sách file đính kèm

Tin tức liên quan