Thông tin chi tiết đấu giá

Mã CK 5670
Doanh nghiệp phát hành Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân
Doanh nghiệp chủ sở hữu Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang
Giới thiệu về doanh nghiệp

Thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng. Trồng rừng, khai thác rừng trồng theo quy định của pháp luật. Sản xuất, kinh doanh nông-lâm-ngư kết hợp bảo vệ nguồn lợi thủy sản, ổn định môi trường sinh thái rừng. Trực tiếp quản lý, bảo vệ và phát triển Vườn chim để phục vụ công tác bảo tồn động vật hoang dã và phát triển du lịch sinh thái;…

Vốn điều lệ 29.813.000.000
Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá 700.938
Giá trị cổ phần đấu giá
Lần đấu giá 1
Thời gian đấu giá 16/10/2020
Giá khởi điểm 10.000
Lãi suất trần
Số mức giá 1
Bước khối lượng 1
Bước giá 100
Khối lượng tối thiểu 100
Khối lượng tối đa 700.938
Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua
Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua
Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua
Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua
KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua
KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua
Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua 700.938
Ngày phát hành 16/10/2020
Thời gian kết thúc/ Đáo hạn 16/10/2020
Thời hạn trái phiếu
Lãi suất
Khối lượng phát hành
Kiểu đấu giá trái phiếu
Hình thức bán

Danh sách file đính kèm

Tin tức liên quan