Thông tin chi tiết đấu giá

Mã CK 5571
Doanh nghiệp phát hành Công ty Cổ phần Giao thông Long An
Doanh nghiệp chủ sở hữu Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An
Giới thiệu về doanh nghiệp

Sản xuất, kinh doanh nước sạch; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; Xây dựng nhà các loại; ….

Vốn điều lệ 18.468.909.000
Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá 1.210.491
Giá trị cổ phần đấu giá
Lần đấu giá 1
Thời gian đấu giá 11/05/2018
Giá khởi điểm 16
Lãi suất trần
Số mức giá 1
Bước khối lượng 1
Bước giá 1
Khối lượng tối thiểu 100
Khối lượng tối đa 1.210.491
Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua
Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua
Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua
Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua
KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua
KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua
Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua 904.976
Ngày phát hành 11/05/2018
Ngày đáo hạn
Thời hạn trái phiếu
Lãi suất
Khối lượng phát hành
Kiểu đấu giá trái phiếu
Hình thức bán

Danh sách file đính kèm

Tin tức liên quan