Thông tin chi tiết đấu giá

Mã CK 5419
Doanh nghiệp phát hành Công ty TNHH Một thành viên Cà phê Phước An
Doanh nghiệp chủ sở hữu Công ty TNHH Một thành viên Cà phê Phước An
Giới thiệu về doanh nghiệp Trồng cây cà phê; chế biến cà phê; Mua bán nông sản (tiêu, bắp, điều, sầu riêng, bơ Booth,…) ; Mua bán vật tư nông nghiệp; …
Vốn điều lệ 136.279.900.000
Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá 3.702.015
Giá trị cổ phần đấu giá
Lần đấu giá 1
Thời gian đấu giá 11/05/2017
Giá khởi điểm 10.000
Lãi suất trần
Số mức giá 1
Bước khối lượng 1
Bước giá 100
Khối lượng tối thiểu 100
Khối lượng tối đa 3.702.015
Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua
Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua
Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua
Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua
KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua
KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua
Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua 3.702.015
Ngày phát hành 11/05/2017
Ngày đáo hạn
Thời hạn trái phiếu
Lãi suất
Khối lượng phát hành
Kiểu đấu giá trái phiếu
Hình thức bán

Danh sách file đính kèm

Tin tức liên quan