Thông tin chi tiết đấu giá

Mã CK 5430
Doanh nghiệp phát hành Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bến Thành
Doanh nghiệp chủ sở hữu Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV
Giới thiệu về doanh nghiệp

Sản xuất và kinh doanh nguyên phụ liệu ngành thuốc lá; kinh doanh thuốc lá điếu sản xuất trong nước; sản xuất và kinh doanh các loại bao bì, giấy nhãn, thùng hộp, văn phòng phẩm và các thiết bị ngành in,…

Vốn điều lệ 50.000.000.000
Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá 1.450.000
Giá trị cổ phần đấu giá
Lần đấu giá 1
Thời gian đấu giá 25/08/2017
Giá khởi điểm 11.017
Lãi suất trần
Số mức giá 1
Bước khối lượng 100
Bước giá 1
Khối lượng tối thiểu 100
Khối lượng tối đa 1.450.000
Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua
Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua
Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua
Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua
KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua
KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua
Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua 1.450.000
Ngày phát hành 25/08/2017
Ngày đáo hạn
Thời hạn trái phiếu
Lãi suất
Khối lượng phát hành
Kiểu đấu giá trái phiếu
Hình thức bán

Danh sách file đính kèm

Tin tức liên quan